논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Mục tiêu của chương trình này là cung cấp chỉ dẫn và dịch vụ y tế đúng lúc tuỳ theo từng giai đoạn phát triển nhằm nuôi dưỡng trẻ em thế hệ thứ 2 của chúng ta

Khám bệnh sức khoẻ trẻ em

 • Mục tiêu khám sức khoẻ : Đưa chương trình khám sức khoẻ phù hợp độ tuổi của trẻ em sơ sinh nhằm giữ gìn sức khoẻ của các em và hỗ trợ các em phát triển và trưởng thành nguồn nhân lực tương lai khoẻ mạnh
 • Đối tượng áp dụng : Tất cả trẻ em 6 tuổi trở xuống
 • Những chứng bệnh chữa trị : Phát triển không bình thường, béo phì, sự cố an toàn, trẻ em đột tử, thị lực và thính giác không bình thường, sâu răng v.v.
 • Chu kỳ khám : 4 tháng, 9 tháng, 18 tháng, 30 tháng, 42 tháng, 54 tháng, 66 tháng

Chu kỳ khám

Hết hạn thời hạn khám thì không được khám nữa

스크롤 표시 이미지
검진주기 안내
검진주기 안내에 관련된 표이며 구분, 주기, 유효기간의 범위(검진일 기준), 검진예시를 확인하실 수 있습니다.
TT Chu kỳ Thời gian điều trị(theo ngày khám) Ví dụ
1 4 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 4tháng -6 tháng
 • (Ví dụ) Khám bệnh cho em bé sơ sinh đa ra đời ngày 05/12/2010 Thời hạn khám
 • Trẻ em 4 tháng :'05/04/2011-04/7/2011
 • Trẻ em 9 tháng :'05/9/2011-04/01/2012
2 9 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 9tháng -12 tháng
3 10 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 10tháng -18 tháng
4 30 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 30tháng -36 tháng
5 42 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 42tháng -48 tháng
6 54 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 54tháng -60 tháng
7 66 tháng Theo ngày khám, sau khi sinh ra 66tháng -71 tháng

Hạng mục khám

    스크롤 표시 이미지
영유아 건강검진 항목 안내
영유아 건강검진 항목 안내에 관련된 표이며 검진항목, 목표질환, 1차검진(4-6개월), 2차검진(9-12개월), 3차검진(18-24개월), 4차검진(30-36개월), 5차검진(42-48개월), 6차검진(54-60개월), 7차검진(66-71개월)의 내용을 확인하실 수 있습니다.
Hạng mục khám 1 2 3 4 5 6 7
Chẩn đoán
Đo chiều cao cân nặng
Đánh giá phát triển và tư vấn
Giáo dục sức khoẻ Đề phòng sự cố an toàn
Dinh dưỡng
Giấc ngủ
Khoang miệng
đái dầm
giáo dục về tình cảm tính xã hội
vệ sinh cá nhân
chuẩn bị nhập học
hút thuốc gián tiếp
khám răng
 • Cách được khám : mang theo phiếu khám → thăm khám cơ quan y tế → khám miễn phí
 • Cơ quan khám : 22 cơ quan y tế, phòng khám và bênh viện trong thành phố

Cơ quan khám

스크롤 표시 이미지
검진기관
영유아 건강검진 검진기관에 대한 표로서 연번, 검진기관명, 주소, 전화번호, 검진항목 에 대한 내용입니다.
TT Tên cơ quan y tế Địa chỉ ĐT Hạng mục khám
1 Bệnh viện Baekje 14 Siminro294beongil thành phố Nonsan(Chwiamdong)
(139-2 Chwiamdong thành phố Nonsan)
734-0020 Khám bệnh phổ thông + Khám răng
2 Bệnh viện điều dưỡng Nonsan Hana 20 Saengmoegil thành phố Nonsan 20(Gangsandong)
(292 Gangsandongthành phố Nonsan)
734-6700 Khám bệnh phổ thông
3 Phòng khám khoa nhi đông thanh thiếu niên 169 Haewolro thành phố Nonsan (Banwoldong)
(68-22 Banwoldongthành phố Nonsan)
736-2080
4 Phòng khám Keunsarang 61 Daehwaro thành phố Nonsan (Daegyodong)
(101-1 Daegyodongthành phố Nonsan)
736-7360
5 Phòng khám Ganggyeong Samsung 152-1 Gyebaekro Ganggyeongeup thành phố Nonsan
(23-9 Daeheungri Ganggyeongeup thành phố Nonsan)
745-7119
6 Phòng khám khoa y học gia đình Goryeo 10-3 Oknyeobong27beongil Ganggyeongeup thành phố Nonsan
(1-3 ThaepyeongriGanggyeongeup thành phố Nonsan)
745-0059
7 Phòng khám khoa thanh thiếu niên Kkumsoa 83-2 Siminro thành phố Nonsan (Chwiamdong) 734-8500
8 Phòng khám nha khoa Joeun 481 Jungangro thành phố Nonsan (Hwajidong)
(106-1 Hwajidongthành phố Nonsan)
736-0275 Khám rang
9 Phòng khám nha khoa Yoon 491 Hwajidong Jungangro thành phố Nonsan (Hwajidong)
(98-1 Hwajidongthành phố Nonsan)
732-2875
10 Phòng khám nha khoa Sin Dongil 494 Jungangro thành phố Nonsan (Hwajidong)
(91-9 Hwajidongthành phố Nonsan)
735-3828
11 Phòng khám nha khoa8020 174 Haewolro thành phố Nonsan (Banwoldong)
(70-4 Banwoldongthành phố Nonsan)
733-8020
12 Phòng khám nha khoa Jeil 472-6 Jungangro thành phố Nonsan (Banwoldong)
(67-1 Banwoldongthành phố Nonsan)
733-7777
13 Phòng khám nha khoa GangDaehong 10 Jungangro480beongil thành phố Nonsan
(94-2 Banwoldongthành phố Nonsan)
733-7199
14 Phòng khám nha khoa Vợ Chồng 1032 Gyebaekro thành phố Nonsan (Chwiamdong)
(1039-15 Chwiamdong thành phố Nonsan)
736-0028
15 Phòng khám nha khoa Isarang 2 Siminro307beongil thành phố Nonsan(Chwiamdong)
(993 Chwiamdongthành phố Nonsan)
735-7528
16 Phòng khám nha khoa Gounmiso 29 Siminro258beongil thành phố Nonsan (Chwiamdong)
(83-31 Chwiamdongthành phố Nonsan)
735-9081
17 Phòng khám nha khoa KimWongyu 1001-1Gyebaekro thành phố Nonsan (Chwiamdong)
(609-2 Chwiamdong thành phố Nonsan)
735-7138
18 Trạm y tế thành phố Nonsan 382 Nonsandaero thành phố Nonsan (Gwanchokdong) 746-8023
19 Phòng khám nha khoa Park 111-1 Ansimro Yeonmueup thành phố Nonsan
(1-42 Ansimri Yeonmueup thành phố Nonsan)
742-7528
20 Phòng khám nha khoa Sanga 111 Ansimro Yeonmueup thành phố Nonsan
(1-24 Ansimri Yeonmueup thành phố Nonsan)
741-4475
21 Phòng khám nha khoa Seoul + 424 Jungangro thành phố Nonsan (Jungangro)
(1046-6 Chwiamdong thành phố Nonsan )
734-2879
22 Phòng khám nha khoa Mùi thơm 4-1 Haewolro 167beongil thành phố Nonsan
(68-8 Banwoldong thành phố Nonsan)
734-7528

Chương trình hỗ trợ khám bệnh chi tiết cho trẻ em sơ sinh phát triển không bình thường

Đối tượng áp dụng

Đối tượng được thông báo rằng “cần khám bệnh chi tiết” trong kết quả đánh giá phát triển trẻ em sơ sinh hoặc trẻ em trong trẻ em sơ sinh thuộc về tầng lớp có tiềm năng nghèo khổ và người được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong các đối tượng được nhà nước cung cấp cho các trẻ em

Nội dung hỗ trợ

1 người 1 lần, hỗ trợ tối đa 400 nghìn won trở xuống

Thủ tục hỗ trợ

 • 1. Người bảo hộ mang theo giấy thông báo kết quả khám của trẻ em sơ sinh(cơ quan y tế khám sức khoẻ cho trẻ em cấp) và giấy chứng nhận tình trạng y tế
 • 2. Thăm trạm y tế và nộp hồ sơ
 • 3. Được cấp giấy chứng nhận đối tượng khám chi tiết phát triển không bình thường(trạm y tế cấp)
 • 4. Thăm cơ quan y tế khám chi tiết

Trẻ em đã được xác định có phát triển không bình thường: Có thể dùng phiếu dịch vụ trị liệu phục hồi chức năng(220 nghìn won/tháng)

Thủ tục đăng lý

Người bảo hộ mang theo giấy chẩn đoán của bác sĩ đến → Thăm và đăng ký tại trung tâm cư dân thị trấn, xã, phường có thẩm quyền

Để cung cấp chỉ dẫn và dịch vụ y tế đúng lúc tuỳ theo từng giai đoạn phát triển nhằm nuôi dưỡng trẻ em thế hệ thứ 2 của chúng tas

Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED