논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Mục tiêu

Trong trường hợp nông dân phụ nữ không thể làm việc nữa vì sinh đẻ con, người giúp việc nông dân thay thế để dự phòng kinh doanh nông nghiệp bị ảnh hưởng và bảo vệ tình mẹ để đề cao chất lượng cuộc sống nông dân phụ nữ

Cách thực hiện

Do nông dân phụ nữ có dự tính sinh đẻ hoặc sinh đẻ đề nghị, người giúp việc nông dân sẽ thay làm giúp(trong đó có nội trợ một phần) và tài trợ 80% của tiền lương của người giúp việc

Đối tượng áp dụng

  • Nông dân phụ nữ sinh đẻ hoặc dự tính sinh đẻ(90 ngày trước/sau)
  • Cũng bao hàm hư thai, đẻ non, sảy thai sau 4 tháng(85ngày) mang thai
  • Nông dân phụ nữ
    • sở hữu hoặc canh tác ruộng đất 1,000㎡ trở lên(phải có sổ nguồn đất nông nghiệp)

Số tiền tài trợ

Tiền tài trợ 80% của 40,000 won/ngày(32,000 won) (8 tiếng làm việc/ngày)

Số ngày tài trợ

45 ngày

Thời hạn đề nghị

Giữa 90 ngày trước sinh đẻ đến 90 ngày sau sinh đẻ, tổng cộng 180 ngày có thể đăng ký nơi văn phòng phường, thị trấn, xã mà nông dân cư trú

Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED