논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

1366 phụ nữ là

  • Đường dây nóng khẩn cấp cho phụ nữ vận hành 24/24 365 ngày.
  • Cung cấp dịch vụ thông tin tổng hợp và can thiệp cho phụ nữ như tư vấn khẩn cấp thứ I, liên kết với cơ quan y tế cơ quan tư vấn, cơ quan cứu hộ pháp lý, cơ sở bảo hộ v.v cho phụ nữ tị nạn bạo lực.
  • Phụ nữ nào cần khai báo khẩn cấp hoặc được bảo hộ từ bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, mua bán dâm có thể được hướng dẫn, tư vấn bất cứ lúc nào

Hệ thống vận hành và liên hệ

24 hoạt động đường dây nóng Hot-Line

Xử lý bảo hộ khẩn cấp

  • Nơi nương náu khẩn cấp hoạt động, trung tâm tư vấn cự ly gần, cơ sở bảo hộ, 112, 119 v.v Xây sổ liên lạc khẩn cấp

Xây mạng với cư quan liên quan

  • Đặt mạng chuyên dụng, sử dụng cách liên lạc giữa người thứ 3

Cách liên hệ trong lúc khẩn cấp

ĐT : (không bấm 041) 1366

Trung tâm phụ nữ khẩn cấp 1366 Chungnam

Đi trang web

Hệ thống phiên dịch song song

Cung cấp dịch vụ cho người tị nạn nước ngoài qua hệ thống phiên dịch song song giữa 3 bên là thông dịch viên, người tị nạn nước ngoài, tư vấn viên như cung cấp thông tin về bạo lực phụ nữ và hướng dẫn cơ quan tư vấn chuyên môn v.v cho người tị nạn nước ngoài

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, tiếng Nga

Cách liên hệ

  • Bấm 041-1366
  • Sau khi tư vấn viên nghe, sử dụng dịch vụ hệ thống phiên dịch song song giữa 3 bên
  • Được tư vấn giữa 3 bên là thông dịch viên, người tị nạn nước ngoài, tư vấn viên
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED