논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지
Xây dựng cụm và vị trí quy hoạch

Chúng tôi hướng dẫn xây dựng cụm và vị trí quy hoạch tại thành phố Nonsan, một nơi kinh doanh công ty rất thuận lợi

부적감곡리는 부적면 감곡리 외성리 일원 입니다.

Gamgokri Bujeokmyeon

 • Vị trí: Oesủngi, Gamgokri Bujeokmyeon
 • Diện tích: 1,071,100㎡
 • Điều kiện vị trí :
  • Giáp với quốc lộ số1, giao thông rất thuận lợi
  • Đảm bảo nước cho công nghiệp (Khai thác nước ngầm)
  • Có ngọn đồi xung quanh, dễ xây dựng đất đai cho công ty
 • Giá đất trung bình : 200 nghìn won thôi(0.3025/㎡)
 • Dự tính khai thác : năm 2009 ~2011
연산면 백석리는 연산면 백석리 일원 입니다.

Baekseokri Yeonsanmyeon

 • Vị trí: Baekseokri Yeonsanmyeon
 • Diện tích: 888,500㎡
 • Điều kiện vị trí :
  • Điều kiên xung quanh tốt
  • (Không cần chuẩn bị đất đai khác, có nhiều nhà máy kế bên)
  • Giá đất khá rẻ
 • Giá đất trung bình : 150 nghìn won(0.3025/㎡)
 • Dự tính khai thác :năm 2010 ~2012
연무 동산리는 연무읍 동산리 일원입니다.

Dongsanri Yeonmu

 • Dongsanri Yeonmueup
 • Diện tích: 2,782,000㎡
 • Điều kiện vị trí :
  • Có cánh đồng xung quanh
  • Không cần thi công nền đất
  • Cảnh quan tốt
 • Giá đất trung bình : 200 nghìn(0.3025/㎡)

Điều kiện khai thác

상월면 대우지구 이미지.

Khu Daewoo Sangwolmyeon

 • Diện tích: 66,069㎡
 • Tình hình: khu rừng có độ nghiêng vừa phải
 • giao thông:
  • Gyeryong IC : 20㎞. mất 20phút
  • Tỉnh lộ số 697 : 0.5㎞. Chỉ mất 3 phút
 • Giá đất trung bình : 150 nghìn (0.3025/㎡)
광석면 득윤Ⅰ지구 이미지.

Khu Deukyun I Gwangseokmyeon

 • Diện tích: 55,624㎡
 • Tình hình: khu rừng có độ nghiêng vừa phải
 • Giao thông:
  • Seononsan IC : 1.2㎞. 5 phút
  • Quốc lộ số 4: 0.2㎞. 3phút
 • Giá đất trung bình : 100 nghìn(0.3025/㎡)
광석면 득윤Ⅱ지구 이미지.

Khu Deukyun II Gwangseokmyeon

 • Diện tích: 81,311㎡
 • Tình hình: khu rừng có độ nghiêng vừa phải và đất canh tác
 • Giao thông:
  • Seononsan IC : 3.3㎞. 10 phút
  • Quốc lộ số 4: 1.9㎞. 5 phút
 • Giá mặt đất trung bình : 100 nghìn(0.3025/㎡)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED