논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Khu công nghiệp phổ thong Nonsan 2

스크롤 표시 이미지
논산2일반산업단지
논산2일반산업단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp Khu công nghiệp phổ thong Nonsan 2 Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Phổ thông Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí Wonnamri, Wonbukri, Jeongjiri Seongdongmyeon thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Để duy trì phát triển liên tục, tăng thêm thu nhập cho người dân, xây dựng nền tảng kinh tế cho công nghiệp địa phương cho phù hợp thời kỳ phát triển đất nước mức độ cân bằng
Thời hạn hoạt động 2007~2011 Ngày hoàn công(dự tính) 2011-05-27
Phương án khai thác Khai thác dân dụng Chủ đầu tư (CP)Công ty công nghiệp xây dựng Gyeryong
Ngày chỉ định 2008-03-28 Diện tích khai thác 506,513 ㎡
Ngày công bố cơ sở 2008-03-28 Ngày cho phép thực hiện 2009-01-05
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 2011-05-27
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Hoá chất, sản phẩm hoá học, sản phẩm cao su và nhựa, sản phẩm khai khoáng, phi kim loại, bộ phận điện tử, máy vi tính, ảnh tượng, âm thành và thiết bị thông tin, thiết bị điện, cơ khí khác và chế biến thực phẩm
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED