논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Điểm nổi bật của thành phố

 • Quốc phòng, giáo dục, công nghiệp và du lịch
 • Lễ hội : Flower Carnival, cuộc diễu hành Pitulasan Flower, lễ hội Nampo

Đặc điểm tự nhiên

 • Cao độ : 476m
 • Khí hậu : khí hậu nhiệt đới gió mùa
 • Nhiệt độ trung bình trong năm : 22.7℃ ~ 25.1℃

Điều kiện giáo dục

 • 50 trường đại học, 56 trường nghè, 50 trường THPT, 111 trường THCS, 282 trường TH, 50 trường TH cho hồi giáo, 31 trường THCS cho hồi giáo, 15 trường THPT cho hồi giáo

Khu hành chính

 • Khu hành chính : 5 khu vực (Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru) có 57 phường

Khái quát ký kết kết nghĩa

 • Ngày ký kết : 18 / 7 / 2017
 • Địa điểm : toà thị chính quận Malang
 • Nội dung ký kết
  "Hai bên cố gắng trao đổi và giao lưu cùng nhau trong ngành kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giáo dục, nhân lực v.v. theo nguyên tắc bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau.”(trích từ văn bản ký kết)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED