논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Đặc trưng thành phố

 • Nằm trên đồng bằng giáp với vùng thủ đô Đài Bắc phía tây bắc Đài Loan
 • Nằm từ phía tây bắc bộ tới đông nam bộ, phía đông nam là đất trung du độ cao khoảng 300m.
 • Phía bắc giáp với thành phố Tân Bắc, phía nam giáp với huyện Tân Trúc, phía đông giáp với Nghi Lan

Lịch sử

 • Đào Viên là nơi sinh sống dân dộc Bình Bộ thời xưa, bấy giờ được gọi là Hổ Mao Trang(虎茅荘).
 • Sau đó, người Khách Gia Cao Ly di cư đến trồng cây đào và được gọi là Đào Tử Viên(桃仔園). Vào triều đại nhà Thanh thì gọi là Đào Giản Bảo(桃澗堡)
 • Vào năm 1733, Quý Luận Sơn Đạo(hiện tại tỉnh lộ 1) liên kết với Đài Bắc và năm sau cũng lắp đặt đường ở Trọng Lực khiến dân tộc Hán Cao Lydi cư đến và thời người Nhật đô hộ, chính quyền kêu gọi người Hán Cao Lydi cư vào xứ này nên thành phố Đào Viên là trung tâm xứ này phồn thịnh
 • Vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 đã được chuyển thành thành phố trực thuộc trung ương Đào Viên.

khái quát ký kết kết nghĩa

 • Ngày ký kết : 25 / 10 / 2016
 • Địa điểm : toà thị chính thành phố Đào Viên
 • Nội dung ký kết
  "Hai bên cố gắng trao đổi và giao lưu cùng nhau trong ngành kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giáo dục, nhân lực v.v. theo nguyên tắc bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau.”(trích từ văn bản ký kết)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED