논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

중국 산동성 제녕시 이미지1
중국 산동성 제녕시 이미지2
중국 산동성 제녕시 이미지3
중국 산동성 제녕시 이미지4
중국 산동성 제녕시 이미지5

khái quát ký kết thành phố kết nghĩa

  • Ngày ký kết : 2015. 5. 27.
  • Địa điểm : Jining International Conference Center, Thành phố Tế Ninh
  • Nội dung ký kết : Thúc đẩy trao đổi nhiều mặt và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục thể chất, giáo dục, tài năng, vv và thúc đẩy phát triển chung

Tình hình chung

Vị trí Tây nam bộ, tỉnh Sươn Đông, Trung Quốc
Diện tích 11,187㎢
Dân số 8 triệu 81 nghìn 9trăm
Nhiệt độ Trung bình năm 13.8℃
Đặc sản Lúa mì, ngô, gạo, khoai lang.
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED