논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

중국 하북성 낭방시 이미지1
중국 하북성 낭방시 이미지2
중국 하북성 낭방시 이미지3
중국 하북성 낭방시 이미지4

khái quát ký kết thành phố kết nghĩa

  • Ngày ký kết: 6 / 4 / 2004
  • Địa điểm: Phòng họp tại toà thị chính Nonsan
  • Nội dung ký kết: Giao lưu kinh tế và xây dựng quan hệ hợp tác

Tình hình chung

Vị trí Trung bộ, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Diện tích 6,429㎢
Dân số 3 triệu 810 nghìn
Địa hình Đa phần là đồng bằng phù sa
Đặc sản Lúa mạch, ngô, cây bông v.v.
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED