논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Thành phố Cẩm Châu, Liêu Ninh, Trung Quốc

진저우시 이미지1
진저우시 이미지2
진저우시 이미지3
진저우시 이미지4
진저우시 이미지5

khái quát ký kết thành phố kết nghĩa

  • Ngày ký kết: 21 / 6 / 2001
  • Địa điểm: Phòng họp tại toà thị chính Nonsan
  • Nội dung ký kết: Giao lưu kinh tế và xây dựng quan hệ hợp tác

Tình hình chung

Vị trí Tây nam bộ tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc
Diện tích 10,301㎢
Dân số 3 triệu
Địa hình Bắc bộ là khu vực có núi thấp, phong phú hoa quả còn nam bộ giáp với vịnh Bohai, phong phú hải sản
Đặc sản Ngô, đậu nành, lạc, cây bông, gạo v.v.
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED