논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Biểu tượng

Màu vàng ở dưới biểu tượng thành phố tượng trưng cho đồng bằng Hwangsanbeol, màu xanh trời ở trên tượng trưng cho bầu trời và chữ ‘O’ của “NONSAN” là mặt trời, còn ‘A’ là núi. Đó là dấu hiệu biểu tượng hoá trời xanh ở trên đồng bằng Hwangsanbeol rộng rãi, nét đẹp và sự hoà bình của thành phố Nonsan đẹp có mặt trời mộc sáng và xanh tươi của thiên nhiên và chữ “Nonsan” dùng phông chữ rất ổn định gồm nét đẹp của công dân thành phố

논산 심볼마크

Linh vật

Biểu tượng hoá nét mặt dễ thương hình quả dâu tây, đặc sản nổi tiếng của thành phố và đặt tên là Non-i và San-i để cảm thấy thân thiện

논산 캐릭터

Dấu hiệu biểu tượng Nonsan là “thành phố sức khoẻ”

Để thu hút sự chú ý của công dân về thành phố sức khoẻ, tượng trưng hoá thành phố sức khở Nonsan

건강도시 논산 심볼마크

Con chim biểu tượng của thành phố-Chim nguyên ương

시조-원앙

Chim uyên ương được biết rằng con trống và mái luôn luôn đi chung với nhau suốt đời nên tượng trưng cho sự hoà thuận và được quy định là số 327 vật kỷ niệm thiên nhiên. Mỗi năm rất đông chin uyên ương vào hồ chứa nước Wangam (tại Gayagokmyeon) với quy mô lớn nhất trên toàn quốc và tượng chưng cho “nét đẹp công dân hoà đồng và hoà thuận”

Bông hoa thành phố-hoa liên kiều

시화-개나리

Được trồng để làm hàng rào bên núi, bông hoa nở vào tháng 4. Bông hoa này là hiệu đầu tiên mùa xuân và có ý nghĩa là mở cửa ngày mới(開日:khải nhật(chữ hán))tượng trưng cho nhiều hy vọng của công dân

Cây biểu tượng thành phố-cây cử

시목 - 느티나무

Được trồng nhiều nơi cửa ra vào làng để làm vùng đất xanh,gỗ cây cử rất đẹp vì cứng và sáng bóng. Là cây lớn, tượng trưng cho uy nghi của thành phố

Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED