논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지
논산시장 황명선 이미지

thị trưởng Nonsan Hwang Myeongseon

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.

Thị trưởng thành phố Nonsan
Kính thưa quý vị.

Thưa quý vị và các bạn là chủ nhân của thành phố Nonsan.
Mọi thứ trên trang web đã được tổ chức lập nên để phục vụ các công dân.
Qua trang web này, quý vị và các bạn có thể nắm bắt dễ dàng thành phố Nonsan càng ngày càng đổi mới và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn.

Hwang Myeongseon, thị trưởng Nonsan

Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED